Norweskie świadectwa zdrowia

  • English
  • Deutsch

     

Po zmianach w norweskich "Regulacjach z dnia 5 czerwca 2014 r. nr 805 dotyczących badań lekarskich pracowników na norweskich statkach i offshorowych jednostkach pływających" nie ma potrzeby posiadania norweskich świadectw zdrowia. Międzynarodowe świadectwa zdrowia wydane w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego są im równoważne.

 

Poniżej zmiany w norweskich przepisach i ich objaśnienie:

Z powodu zmiany w Dyrektywie UE 2005/45 dotyczącej wzajemnego uznawania świadectw marynarzy wydawanych przez Państwa Członkowskie, NMA (Norwegian Maritime Authority) zmieniła drugi akapit sekcji 4 w "Regulacjach z dnia 5 czerwca 2014 r. nr 805 dotyczących badań lekarskich pracowników na norweskich statkach i offshorowych jednostkach pływających."

W rezultacie świadectwa medyczne wydane w kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) są akceptowane na statkach pływających pod norweską banderą. Na podstawie tej zmiany przepisów, władze norweskie zmniejszają liczbę lekarzy zatwierdzonych przez NMA w krajach EOG.

Przed wspomnianą powyżej zmianą przepisów, sekcja 4, drugi akapit Regulacji brzmiał następująco: Świadectwo medyczne wydane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi świadectw medycznych w jakimkolwiek kraju EOG spełnia wymagania pierwszego akapitu, gdy świadectwo medyczne jest wydane w kraju macierzystym lub ostatnim kraju zamieszkania osoby pracującej na statku. Jeśli kraj macierzysty lub kraj zamieszkania nie ma wymagań dotyczących specjalnych badań medycznych dla osób pracujących na statkach, świadectwo wydane przez właściwy organ kraju zostanie uznane za ważne świadectwo medyczne, jeśli organ ten potwierdzi zgodność z wymaganiami niniejszych przepisów.

Obecnie, sekcja 4, drugi akapit Regulacji brzmi następująco: Świadectwo medyczne wydane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi świadectw medycznych w jakimkolwiek kraju EOG spełnia wymagania pierwszego akapitu Przepisów, gdy świadectwo medyczne jest wydane w kraju EOG. Oznacza to, że osoba (marynarz) posiadająca świadectwo medyczne wydane w kraju EOG może mieszkać gdziekolwiek. Jednak lekarz wydający to świadectwo musi być zatwierdzony przez kraj EOG.

 
Sea Towers